nestich.sk
Svätý Jur (pôvodne Jur pri Bratislave): Základné informácie o mestskej časti Neštich

Neštich, ktorý je od roku 1944 súčasťou mesta Svätý Jur, vznikol pravdepodobne v štrnástom storočí ako poddanská obec hradu Biely kameň ležiaceho na kopci priamo nad obcou. Kataster pôvodnej osady má rozlohu 753 hektárov. Celý leží na úpätí Malých Karpát. V lesoch nad ním sa nachádzajú pozostatky Veľkomoravského hradiska, zrúcaniny hradu Biely kameň a pri vstupe do obce stojí gotický kostol svätého Juraja.

Obec Neštich vznikla v údolí medzi dvoma vrchmi tvoriacimi výbežky pohoria Malé Karpaty a svojim pôdorysom smeruje priamo k tretiemu kopcu, na ktorom sa nachádzajú zvyšky Veľkomoravského hradiska. Jej tvarovanie bolo podmienené jednak spomenutými kopcami a jednak tzv. Svätojurským potokom , ktorý týmto údolím preteká. Práve ten svojou eróznou činnosťou vytvaroval dno doliny do tvaru písmena „V“.

Okolité svahy tvorí najmä žulová zvetranina, výnimočne sa dá nájsť aj pegmatit, migmatit, mylonit a rula. Pohorie Malých Karpát je pokryté súvislým porastom listnatého lesa, ktorý je len v blízkom okolí sídel nahradený umelo vysadeným viničom, ktorého pestovanie spolu s ťažbou dreva v minulosti tvorilo hlavnú obživu miestneho obyvateľstva.

Územie pod pohorím bolo tvarované najmä pôsobením miestnych potokov. Na trojuholníkovom náplavovom kuželi týchto potokov vzniklo mesto Svätý Jur, ktoré pôdorysom kopíruje jeho tvar. Južné výbežky svahov boli v minulosti v priamom kontakte so Šúrskym lesom – pozostatkom jelšového lesa a rozsiahlych močarísk, ktoré sa v minulosti rozprestierali na uzemí medzi Bratislavou a Modrou. Kvôli intenzívnej výstavbe, pestovaniu viniča a najmä reguláciám v minulom storočí toto zatopené územie zmenšilo svoju rozlohu a presunulo sa od svahov smerom na juh.